Fotouppdrag

Jag kan leverera bilder för att dokumentera ett område inför t.ex. bildande av naturreservat eller vindkraftsutbyggnad.
Bilder till broschyrer, reklamkampanjer m.m.